Integritetspolicy

Inledning

Denna sida ämnar detaljera den policy som Astecon Utbildning AB tillämpar för hantering av personuppgifter, samt sådan data som på något sätt skulle kunna kopplas till dig som person. Vi vill att du förstår varför vi lagrar dina uppgifter och att det sker på ett säkert sätt.

Integritetspolicyn har flera syften:
  • Förklara för dig hur vi använder de uppgifter som du delar med oss, så vi kan tillhandahålla de tjänster och funktioner vi gör.
  • Säkerställa att du förstår vilka uppgifter vi hanterar, med din tillåtelse och vad vi gör och inte gör med dessa.
  • Se till att du är informerad samt att vi hålls ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Policy

Lagring av data inom EU

All användardata som används av Surven är lagrad på servrar inom EU. För tillfället finns våra servrar i Falkenberg, Sverige. Våra servrar kan komma att flytta i framtiden men vi kommer inte att förlägga någon lagring av användardata utanför EU. Vi kommer inte heller att skicka någon användardata för bearbetning utanför EU.

Ändamålen för och användningen av dina personuppgifter

Astecon Utbildning AB insamlar uppgifter från dig för att kunna särskilja användare, deras inställningar och resultat, samt gruppera användare i skolklasser. Vi gör detta för att underlätta hantering för alla parter. För att vi ska kunna göra detta måste du först lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Detta sker normalt i samband med registrering på webbplatsen, men kan läggas till och tas bort under inställningar för ditt konto. Samtycket innebär att Astecon Utbildning AB får behandla dina personuppgifter inom ramen för detta ändamål, samt utvalda användare ta del av vissa av uppgifterna (exempelvis pedagog som hanterar en skolklass med elever). Det är i huvudregel Astecon Utbildning AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och bestämmer ändamålen för behandlingen.

Astecon Utbildning AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i syfte att ur säkerhetssynpunkt utföra all form av registervård i de register som hanteras, t.ex. för att uppdatera information eller ta bort användare då de önskar detta. I praktiken innebär därför detta att inga personuppgifter kommer att behandlas mer än nödvändigt och bara under den period personen har ett konto på webbplatsen.

Uppgifter i våra register

När du skapar ett konto och/eller loggar in kommer vi be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, e-postadress och namn. Det förekommer även att vi ibland efterfrågar frivilliga uppgifter som t.ex. vart du bor/befinner dig. Dessa är som sagt frivilliga att ange och används av oss för ta fram generella statistiska rapporter och kopplas inte till dig som enskild individ. I vissa fall samlar vi även in data om användandet av systemet (vad som görs, hur snabbt o.s.v.). Detta gör vi bland annat för att kunna anpassa spelupplevelsen för eleven och för att lägga utmaningen på en bra nivå samt hålla reda på framstegen. Dels gör vi det för att i förekommande fall kunna ge en pedagog kopplad till kontot information både om framstegen och eventuella svårigheter som behöver följas upp. Eventuellt kommer vi även att använda informationen för att förbättra sidan samt möjligen även i forskningsändamål. I de två sistnämnda fallen kommer informationen endast användas i anonymiserad form. Användaruppgifter som användarnamn och e-postadress lagras så att resultat kan sparas på individuell nivå och via e-post kan vi nå dig om du t.ex. skulle behöva återställa ditt lösenord eller om pedagogen skickar ut meddelanden eller läxor. Vi reserverar oss även rätten att eventuellt skicka ut information om övriga utbildningsprodukter från oss.

Integritet och säkerhet

Att dina personuppgifter är säkra är viktigt för oss. För att se till att de personuppgifter vi behandlar är i tryggt förvar vidtar vi så omfattande organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är möjligt och praktiskt, ur både Astecon Utbildning ABs och ditt perspektiv. Den personal som ska hantera personuppgifter har instruktioner att göra så i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter om det skulle krävas enligt lag eller förordning, men aldrig i högre utsträckning än nödvändigt.

Dina rättigheter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att en gång per kalenderår gratis begära att få veta vilka personuppgifter som hos oss behandlas om dig. Skulle du vilja ha denna information ska du lämna in en skriftlig begäran om detta till oss. Sådan begäran ska skickas till Astecon Utbildning AB, Lindholmspiren 3A, 417 56 Göteborg. Om du skulle upptäcka att dina personuppgifter inte stämmer eller behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan även när som helst välja att återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Ett återkallande av samtycke leder dock till att vi kanske inte längre kan logga in, spela eller ta del av klass-aktiviteter.

Information om de personuppgifter vi behandlar som lämnas ut till dig, i de fall där vi är personuppgiftsansvariga, är begränsad till den behandling som beskrivits ovan.

Ändringar och uppdateringar

Vi jobbar ständigt för att se till att all behandlingen av dina personuppgifter hanteras i överensstämmelse med gällande lagstiftning och vi förbehåller därför rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra denna policy. Vid ändringar av väsentlig skillnad, ser vi till att meddela dig om detta, på lämpligt sätt.

Lägg till Surven till din hemskärm!

När du lägger till Surven till din hemskärm, skapas en PWA (Progressiv Webb-App). Det är alltså ingen riktig app men fungerar på samma sätt. Du slipper alltså använda webbläsaren och skriva in adressen för denna hemsida varje gång.
Lägg till
Stäng