Frågor och svar

Allmänt

En stor fördel med Surven är att det är så lätt att använda och administrera, både för elever och mentorer. Vi har lagt mycket tid och energi på att göra hela processen så smidig som möjligt. Från skapandet av konton och inbjudan av elever till det dagliga arbetet.

Det allra viktigaste är dock att det bygger på ett koncept som visats fungera både i studier och i praktiken. Med hjälp av Surven utvecklar en elev fyra mycket viktiga koncept:

Automatisering

Eftersom processen säkerhetsställer att eleven kan utföra alla huvudräkningsmoment på mycket kort tid lär sig eleven att utföra dem automatiskt, det vill säga utan att behöva tänka efter. Genom att göra så belastar man arbetsminnet mindre vilket tillåter dem att utföra betydligt mer komplexa beräkningar och att fokusera på att lära sig nya koncept istället för att behöva ödsla tid och energi på det mest grundläggande. Tidsgränserna upplevs oftast som tuffa i början men det är en investering som betalar sig stort i all senare matematikinlärning.

Strategier

De flesta kort innehåller strategier och tips om hur man kan tänka vid beräkningen. Även om hela syftet med Surven är att eleven skall kunna utföra dem utan att tänka så är det mycket viktigt att få förståelse för att det finns knep och strategier som gör matten lättare. Strategierna gör också att övergången blir lättare mellan att från början varje gång behöva tänka efter, till att kunna talen som rinnande vatten.

Förmågan att sätta ord på matematiskt tänkande

En mycket viktig del av konceptet är att diskutera korten med eleverna. Denna del är ännu inte integrerad i Surven men kommer inom kort.

Taluppfattning

Genom att länka de motstående operationerna (addition/subtraktion och multiplikation/division) till varandra får eleverna en känsla för hur talen hänger ihop. Detta är inlemmat både i ordningen på lekarna och deras innehåll samt i visualisering som visas på alla kort.

Egentligen inte. Det är ett läromedel för att lära sig grundläggande huvudräkning och taluppfattning, antingen på egen hand eller under lärarhandledning. Vi har lagt till delar från spel för att göra det lite roligare men i grund och botten är Surven en metod för att lära sig matte som är bevisad både genom beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier.

Den är tänkt att användas främst av barn i 8-9 årsåldern men kan användas för repetition och extra träning i alla åldrar.

Surven är för nuvarande helt gratis och kommer troligtvis förbli det.

Tryck på den blå feedback-knappen och förklara så tydligt du kan. Meddelandet är begränsat på 2000 tecken. Klicka sedan på skicka så får vi din respons och försöker fixa problemet så att ni sedan kan spela problemfritt.

Lämna gärna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Detta är dock inget krav.

Ur ett elevperspektiv är processen inbyggd i lekarna och deras inbördes ordning. Eftersom lekarna låses upp successivt säkerhetsställs att eleverna lär sig innehållet i rätt ordning. Hela tanken är att lekarna bygger på varandra, för varje addition finns en motsvarande subtraktion. Samma sak gäller för multiplikation/division.

I mentorsvyn saknas mycket av det stöd för processen som vi har planerat. Tanken är att vi skall lägga till mer anvisningar för mentorerna om hur man använder Surven på bästa sätt. Både i form av utskriftsvänlig dokumentation och i form av interaktiva guider och processer. Surven är fortfarande under utveckling och förutom våra egna idéer så hoppas vi att ni kommer att skicka in bra förslag på hur vi kan bli ännu bättre.

För lärare/mentorer

Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter för att skapa ett konto, välja ett namn för din klass/grupp av elever och trycka på "Bjud in"-knappen. Ett färdigskrivet meddelande läggs i ditt standard-program för e-post, färdigt att skickas. Allt du behöver göra är att fylla i e-post-adresserna till elevernas föräldrar och skicka det.

Om du är snabb med tangentbordet och använder "Komma igång"-guiden ovan kan du vara igång med din klass på under 60 sekunder. Om du skriver lite långsammare som de flesta andra av oss tar det förmodligen ändå inte mer än två minuter att skapa ett konto och skicka ut inbjudningar till alla elever.

Elevernas föräldrar fyller själva i informationen för varje elev. På så sätt kan de själva välja login och lösenord. Förhoppningsvis blir det lättare att komma ihåg dessa om man får välja dem själv. Föräldrarna måste också samtidigt ge sitt medgivande till att barnen använder webbplatsen vilket gör att frågan om integritet är löst redan från början.

Ja. Surven är baserad på en metod som använder Winnetka-kort. Papperskorten är identiska med korten på webbplatsen och kan användas på samma sätt som med en skärm. Eleverna kan turas om att använda skärmarna och de elever som använder papperskort lär sig exakt samma saker som de som använder skärmarna. Eftersom man turas om får alla elever chansen att visa vad de lärt sig och mentorn får en bra överblick över klassens framsteg.

Vi planerar att lägga till information på webbplatsen om var man kan beställa tryckta kort så snart vi hittat en billig, pålitlig leverantör för detta. Tills vidare får man helt enkelt kontakta oss om man vill beställa tryckta kort så försöker vi hjälpa er på bästa sätt.

Absolut! Eftersom Surven är baserad på en metod som använder Winnetka-kort av gammalt hederligt papper kan eleverna ta med sig dessa korten hem för att öva på egen hand. Papperskorten är identiska med korten på webbplatsen så de eleverna missar ingen information.

Vi planerar att lägga till information på webbplatsen om var man kan beställa tryckta kort så snart vi hittat en billig, pålitlig leverantör för detta. Tills vidare får man helt enkelt kontakta oss om man vill beställa tryckta kort så försöker vi hjälpa er på bästa sätt.

Surven är tänkt att användas över en längre tidsperiod, helst ett till två läsår. Tanken är att eleverna skall arbeta med Surven både i skolan och hemma som läxa. Ungefär en lek kort per vecka är en lagom ansats till en början. Vissa lekar är svårare eller längre än andra och kan kräva mer än en vecka att lära sig. Andra kommer att gå fortare.

Det viktigaste är repetitionen så att det nöts in ordentligt. Eleverna måste träna på varje lek många gånger för att automatisera huvudräkningen. En annan mycket viktig del i processen är förmågan att sätta ord på räkneoperationerna. Ett bra sätt att göra detta är att låta eleverna arbeta i par med en lek de nyss har klarat av. Eleverna turas om att förklara hur de resonerat kring ett kort för att besvara frågan. När eleverna diskuterat parvis är det en mycket god idé att låta dem göra samma sak en och en med mentorn och/eller ha motsvarande diskussion i mindre grupper. Särskilt de lite svagare eleverna har stor nytta av att sitta ner enskilt med mentorn.

Som vanligt är det viktigt att inse att eleverna lär sig i olika takt och att mentorn måste vara beredd att anpassa takten individuellt för vissa elever. Men det där vet ni ju redan. När det gäller undervisning är ni experterna och allt vi gör är att tillhandahålla verktygen.

Äldre elever borde redan kunna matten i Surven. Förvånansvärt ofta är detta dock inte fallet. De flesta äldre elever har inga problem att besvara frågorna i Surven. Vad de ofta saknar är förmågan att göra det automatiskt utan att behöva tänka efter. Utan denna förmåga tar beräkningarna väsentligt längre tid att genomföra. Ännu viktigare är att eftersom de ödslar mycket kraft och minneskapacitet på grundläggande huvudräkning kommer beräkningarna och problemlösningen att vara betydligt svårare. Istället för att använda sin tid och energi på att lära sig nya koncept kommer de att kämpa med den grundläggande huvudräkningen. För dessa elever är Surven ett utmärkt sätt att repetera och förstärka de kunskaper de redan har och kan användas som ett hjälpmedel vid sidan av den ordinarie matematikundervisningen.

Både erfarenhet och studier visar att en betydande del av de äldre elever som har problem med matematik och matematikinlärning har dessa problem på grund av avsaknad av de grundläggande färdigheter som lärs ut i Surven. Medan Surven inte på något sätt är en universallösning för dessa elever är den ingen dålig start. Denna grupp elever bör vara en ganska liten andel av eleverna men det är desto viktigare att de så snart som möjligt får de grundläggande färdigheter som behövs för att tillgodogöra sig matematikundervisningen.

Vi kommer att lägga till mer utskriftsvänlig information om hur man bäst använder Surven i mentor-vyn snart. Förutom det kommer vi också att lägga till interaktiva guider som stöttar mentorerna i processen. Användarvänlighet har hög prioritet, det är bara den pedagogiska kvalitén som är viktigare för oss.

Det enklaste sättet att skapa ett konto som mentor är att använda "Komma igång"-guiden ovan och följa instruktionerna. Eller så kan du bara klicka här.

För elever

När du klickar på stoppa spelet så kan du inte fortsätta där du lämnade det. Om man vill fortsätta där man lämnade spelet så är det bara att starta samma spel igen så tar vi tillbaka dig till där du lämnade senast. Startar man ett annat spel så kan du dock bara fortsätta på det senast startade spelet.
Du kan alltid försöka få ett bättre resultat. Poängen beror både på hur många rätt du får, svårigheten på frågorna och hur snabb du är. Så försök hela tiden vara lite snabbare så ökar dina poäng. För tillfället kan man inte göra så mycket mer än att slå sitt egna personliga resultat. Senare kommer stjärnorna att användas för att låsa upp roliga belöningar. Klassen kan sedan också samla ihop stjärnor för gemensamma belöningar efter lärarens val.
Nej, det behövs inget konto för att prova att spela. Varje gång du startar om webbläsaren så kommer dock resultaten att försvinna och du måste starta om från början. Skapa gärna ett konto så att dina resultat sparas.

Om du vill skapa ett elevkonto kan du göra detta antingen genom att klicka på 'Spara dina framsteg' eller genom en webb-länk skickad från en mentor. Om du väljer att skapa konto via en länk från en mentor så kommer kontot att vara kopplat till klassen redan från början.

Oroa dig inte om du inte har registrerat ditt konto via länken. Om du vill gå med i klassen är det bara att klicka på länken och logga in med ditt konto så kopplas du till klassen i efterhand istället.

För föräldrar

Det bästa sättet som förälder att använda Surven är att helt enkelt skapa ett konto för ditt barn och låta hen spela lekarna en i taget. Innan barnet påbörjar en kunskapslek (märkt med symbolen ) kan det vara bra att ta lite tid och prata om koncepten som ingår.

Varje gång ditt barn är klar med en lek, ta lite tid och spela igenom den en gång till, tillsammans, på den lägsta nivån. På så sätt syns alla strategier och visualiseringar. Diskutera varje kort och ställ frågor så som "Hur tänkte du här?" och "Varför tror du att de föreslår denna strategin?" Det viktigaste är att uppmuntra barnet att utveckla sin förmåga att sätta ord på matematiska begrepp och problem.

Egentligen inte. Mentorvyn är tänkt för att hålla reda på ett stort antal studenter. Om man vill följa ett eller två barn går det alldeles utmärkt att använda deras vyer.

Det finns dock en funktion i mentorsvyn som kan vara användbar. Från mentorsvyn kan man låsa upp lekar längre ner i listan för sin elev. Om ditt barn t.ex. har svårt för multiplikation men har lätt för plus och minus kan det vara en god idé att låsa upp den första multiplikationsleken och låta dem börja där.

Lägg till Surven till din hemskärm!

När du lägger till Surven till din hemskärm, skapas en PWA (Progressiv Webb-App). Det är alltså ingen riktig app men fungerar på samma sätt. Du slipper alltså använda webbläsaren och skriva in adressen för denna hemsida varje gång.
Lägg till
Stäng