Om Surven

Fördelar med Surven

För lärare/mentorer

  • Surven är mycket lätt att administrera. Välj ett namn för din klass och skicka länken till dina elever så är du igång! Varje klass får en egen sida där man mycket tydligt kan se varje elevs framsteg i översikten.
  • I Surven är det mycket enkelt att se vilka elever som har problem och med vad. Klicka bara på den enskilda eleven i klasslistan så får du upp mer detaljerad information om just henne/honom.
  • Uppgifterna bygger på varandra och stegvis byggs färdigheterna i huvudräkning upp på ett enkelt och logiskt vis. Som mentor kan du låta din klass följa den fördefinierade planen eller hoppa över delar eller ändra ordningen om du vill.
  • Konceptet fungerar mycket väl även utan skärmar.

För elever

  • Surven är ett roligt sätt att lära sig huvudräkning där du förstår varje steg du tar i inlärningen!
  • Med Surven kan du öva på huvudräkning var du än är med hjälp av din telefon/padda/dator eller med papperskort.
  • Med hjälp av Surven är det lätt att automatisera den grundläggande huvudräkningen.
  • Genom att få nya stjärnor, slå ditt rekord och låsa upp nya nivåer är det lätt att hålla motivationen uppe!
  • Genom vårt upplägg av övningarna så behöver du bara lära dig hälften så många kombinationer jämfört med om du arbetar på ett mer traditionellt sätt!
  • Forskning visar att kunskap som du har förstått är lättare att återskapa om man glömt den än rena minneskunskaper.

Om metoden

Surven bygger på forskning som utförts vid Göteborgs Universitet av Wiggo Kilborn. Vår site är en digitalisering av en metod för att lära sig grundläggande huvudräkning med hjälp av Winnetka-kort och laborationsmaterial. Metoden är väl beprövad och har använts med mycket gott resultat i flera kommuner i Sverige. I Kungsbacka har alla kommunens elever i årskurs 2 kört igenom det under benämningen KUR-projektet som finansierades av Skolverket och leddes av Leif Maerker, då verksam vid Linköpings Universitet, samt två specialpedagoger vid kommunen.

Det fina med Surven är att man kan arbeta med det både i en padda/dator/smartphone samt med gamla hederliga papperskort. På så sätt fungerar metoden väl både för skolor med begränsat antal skärmar i skolan och för de elever som inte har tillgång till skärmar hemma. Efter varje del som eleven arbetar med finns kontrollstationer och eleven släpps inte vidare förrän varje del har automatiserats. Det är alltså en stegvis uppbyggnad av kunskap där man inte kan hoppa till nästa steg förrän man visat att man automatiserat det steg man befinner sig på. Det illustrationsmaterial som skall ge en djupare och bredare förståelse av det eleverna arbetar med kommer i ett senare skede att utvecklas till att fungera digitalt. Det kommer även att tas fram lämpligt bredvidläsningsmaterial som är tänkt att skapa intresse för den grundläggande matematiken.

Surven är tänkt att användas över en längre tid i årskurs 2-3. Det går dock utmärkt att använda även för äldre elever som vill bli bättre på grundläggande huvudräkning och talförståelse och behöver inte vara kopplat till en skola.

Vi på Astecon Utbildning AB vill att Surven skall vara så lättanvänt som möjligt för både elever, lärare och föräldrar. Det vi har fokuserat mest på när vi gjort metoden digital är användarvänligheten. Det tar cirka en minut för en pedagog att fylla i de uppgifter som krävs och bjuda in eleverna i klassen att delta. Elevernas föräldrar fyller själva i barnets uppgifter i samband med att de godkänner att deras barn använder hemsidan.

Vårt mål är att göra matte roligt för alla. Vi har lagt in ett poängsystem för att motivera eleverna med stjärnor och poäng så att de kan se sin utveckling. Klassen kan samarbeta med att samla stjärnor för en gemensam belöning. Tanken är att detta koncept kommer att utvecklas ytterligare framöver.

Om du inte redan gillade matte så hoppas vi att du gör det nu!

På gång

Denna sida är under utveckling!

Saker och ting kan komma att ändras under resans gång beroende på vilka goda idéer vi får och vilka fantastiska idéer ni användare skickar in till oss. Planen för närvarande är dock enligt följande:

Version 2.0

Här kommer vi att fokusera på att förbättra lärarnas upplevelse. Ni är fantastiska, ni har förtjänat detta! Tanken är att göra administrationen så smidig det bara går för att ge er mer tid att göra det ni gör bäst, undervisa. Här kommer vi att lägga till fler funktioner riktade till pedagogerna så som att låta dem markera en lek för veckans läxa, få bättre information om enskilda elevers framsteg, lägga till mer hjälp om hur man bäst använder detta verktyg och så vidare.

Version 2.1

Här planerar vi att lägga till instruktionsfilmer och ytterligare material kring matematik tillgängligt för både pedagoger och elever.

Senare versioner

I framtiden har vi alla möjliga idéer om vad vi skall lägga till. Vi funderar på att lägga till något sorts tema. Kanske ett pirat-tema, för vem älskar inte pirater! Klassen kan samarbeta och samla stjärnor för att öppna skattkistor och upptäcka nya spännande öar och så vidare. Kanske kan barnen köpa coola accessoarer till sin egen pirat för stjärnorna de tjänar. Vi har massor av idéer och vi får se vad vi väljer att införa. Och ännu viktigare, vi hoppas att ni, kära användare, har ännu bättre idéer som vi gärna vill höra!

Lägg till Surven till din hemskärm!

När du lägger till Surven till din hemskärm, skapas en PWA (Progressiv Webb-App). Det är alltså ingen riktig app men fungerar på samma sätt. Du slipper alltså använda webbläsaren och skriva in adressen för denna hemsida varje gång.
Lägg till
Stäng